PRIMARIA COMUNEI LELICENI

Judetul Harghita

PROIECTE INVESTITIONALE

               Plan strategic de dezvoltare
 •  In domeniul economic:
  • Incurajarea infiintarii de intreprinderi mici si mijlocii, mai cu seama in sectorul privat
  • Diversificarea activitatilor
  • Stimularea relansarii mestesugurilor traditionale si a artizanatului
 • In domeniul agriculturii:
  • Revitalizarea sectorului zootehnic, obtinerea unui randament sporit la productia de lapte si carne
  • Lucrari de ameliorare pentru prevenirea unor fenomene de degradare a terenului agricol
 • Imbunatatirea structurii fortei de munca:
  • Stimularea unor investitii in comuna, care sa valorifice local stocul de cunostinte profesionale ale persoanelor care au fost legate de economia urbana
 • Imbunatatirea dotarilor socio-culturale:
  • Se propune intocmirea unui studiu pe domenii din care sa rezulte necesitatiile comunei, dupa care se va intocmi o lista de prioritati, urmind ca investitiile sa se deruleze dupa acest program.Se propune regindirea functiunilor existente din punct de vedere al exploatarii si eficientizarii economice
 • Imbunatatirea conditiilor de locuit:
  • Reabilitarea fondului de locuit
  • Asigurarea zonelor de dezvoltare a functiunii de locuit
  • Continuarea si terminarea lucrarilor de alimentare a localitatilor cu gaze naturale
 • Imbunatatirea infrastructurii tehnice a teritoriului:
  • Reabilitarea cailor de comunicatii rutiere atit in exteriorul localititilor, cit si in interiorul lor
 • Gospodarirea complexa a apelor. Echipare hidroedilitara:
  • Terminarea alimentarii cu apa potabila a localitatiilor
  • Realizarea retelei de canalizare menajera si realizarea statiilor de epurare aferente